(painamalla hiiren vasenta näppäintä kuvan päällä ja liikuttamalla hiirtä, voit käännellä tuotekuvaa)
Doxitin 100 mg ja 150 mg tabletti
Pakkausseloste
Avaa tuoteseloste kokonaan

PAKKAUSSELOSTE

DOXITIN 100 mg tabletti
DOXITIN 150 mg tabletti

Doksisykliini

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain Sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu,  tai kokemasi  
 haittavaikutus on vakava,  kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä DOXITIN -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Ennen kuin käytät DOXITIN -tabletteja
3. Miten DOXITIN -tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. DOXITIN -tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ DOXITIN –TABLETIT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

DOXITIN -tabletit sisältävät doksisykliiniä, joka on antibiootti. Doksisykliini estää bakteerien elintoimintoja aiheuttaen bakteerien kuoleman.
DOXITIN -tabletteja käytetään doksisykliinille herkkien bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon. Tärkeimpiä käyttöalueita ovat hengitysteiden tulehdukset  (esim. keuhkokuume,
keuhkoputkentulehdus), virtsa- ja sukupuolielinten tulehdukset ja ihotulehdukset (esim. akne, borrelioosi).

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT DOXITIN-TABLETTEJA

Älä käytä DOXITIN-tabletteja
- jos olet allerginen (yliherkkä) doksisykliinille, muille tetrasykliiniantibiooteille tai
  DOXITIN-tabletin  jollekin muulle aineelle.
- jos olet raskaana tai imetät.

DOXITIN-tabletteja ei saa käyttää alle 8-vuotiaille.


Ole erityisen varovainen DOXITIN-tablettien suhteen jos
-  altistut runsaalle auringonvalolle tai otat solariumia, koska DOXITIN-tabletit voivat
herkistää ihoa valolle.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Muiden lääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa vaikuttaa DOXITIN -tablettien tehoon.

Alumiinia tai magnesiumia sisältävät mahahappoa neutraloivat lääkkeet, kalkki-ja rautavalmisteet voivat vähentää DOXITIN -tablettien vaikutusta, joten niiden ja DOXITIN-tablettien ottamisen välillä tulee olla vähintään yksi tunti.

DOXITIN-tabletti saattaa vähentää ehkäisypillerien tehoa.

DOXITIN-tablettien ja penisilliini- tai kefalosporiiniantibioottien samanaikainen käyttö alentaa molempien antibioottien tehoa.

Probenesidi estää DOXITIN-tablettien erittymisen.

DOXITIN-tabletit voivat tehostaa verenohennuslääkkeiden tehoa.

Alkoholi, fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini nopeuttavat DOXITIN-tablettien poistumista elimistöstä.

DOXITIN -tablettien  käyttö ruoan ja juoman kanssa
Maitotuotteet heikentävät doksisykliinin imeytymistä.  On suositeltavaa odottaa vähintään yksi tunti DOXITIN -tabletin oton jälkeen ennen kuin käytät maitotuotteita.
DOXITIN -tabletit suositellaan otettavaksi aterian jälkeen  runsaan nestemäärän kanssa.

Raskaus ja imetys
DOXITIN –tabletteja ei pidä käyttää raskauden ja imetyksen aikana.  Doksisykliini voi vaurioittaa kehittymässä olevia hampaita ja luustoa

Ajaminen ja koneiden käyttö
DOXITIN  -tableteilla ei ole vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. MITEN DOXITIN -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Käytä DOXITIN -tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma.  Annostus on yksilöllinen ja riippuu infektion laadusta.
DOXITIN -tabletti niellään istuen tai seisten, ei juuri ennen nukkumaanmenoa, jotta se ei ärsyttäisi ruokatorvea.

Jos otat enemmän DOXITIN - tabletteja kuin sinun pitäisi
Yliannostustapauksessa ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, lähimmän sairaalan
ensiapuosastoon tai Myrkytystietokeskukseen (puh.09- 471 977 tai vaihde 09-4711).

Jos unohdat ottaa DOXITIN - annoksen
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin, vaan jatka tavallisen annostusohjeen mukaan.

Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, DOXITIN -tabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Yleisempiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, mahakipu, oksentelu ja ripuli. Harvinaisempia haittavaikutuksia ovat iho-oireet, kuten lääkeihottuma,  nokkosihottuma sekä auringonvalolle ja UV-säteille herkistyminen, auringonvalon aiheuttama kynsien irtoaminen, ruokatorven tulehdus ja hiivatulehdus.
Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat seuraavia harvinaisia oireita lääkityksen aikana tai pian sen jälkeen:
- kasvojen ja/tai nielun turvotus, hengitysvaikeudet ja kutiava ihottuma.
- voimakas ja/tai verinen ripuli

Jos sinulle kehittyy mikä tahansa jäljempänä luetelluista haittavaikutuksista, ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian:
- Jarisch-Herxheimerin reaktio, joka aiheuttaa kuumetta, vilunväreitä, päänsärkyä, lihaskipua ja ihottumaa. Tämä reaktio on yleensä itsestään rajoittuva. Tämä reaktio ilmaantuu pian sen jälkeen, kun spirokeettainfektioiden, kuten Lymen taudin, hoito doksisykliinillä on aloitettu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

5. DOXITIN-TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25ºC .
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista.  Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä DOXITIN - tabletit sisältävät
- Vaikuttava aine on doksisykliini 100 mg tai 150 mg yhdessä tabletissa.
- Muut aineet ovat:  mikrokiteinen selluloosa, sakariininatrium, kroskarmelloosinatrium, povidoni ja magnesiumstearaatti

DOXITIN -tabletit ovat laktoosittomia.

Lääkevalmisteen kuvaus
DOXITIN 100 mg:

Tabletit ovat keltaisia tai vihertävän keltaisia, pyöreitä, kuperia ja jakouurteisia. Tabletin halkaisija on 9 mm.
DOXITIN 150 mg:
Tabletit ovat keltaisia tai vihertävän keltaisia, pyöreitä, kuperia ja jakouurteisia. Tabletin halkaisija on 11 mm.

Pakkauskoot
8, 10 ja  50 tablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna
Puh.:03-615600
Fax.:03-6183130

Tämä seloste on tarkastettu viimeksi
8.12.2017