Toncils, Toncils Mustaherukka ja Toncils Sitruuna imeskelytabletti
Pakkausseloste
Avaa tuoteseloste kokonaan

TONCILS imeskelytabletti
TONCILS Mustaherukka imeskelytabletti
TONCILS Sitruuna imeskelytabletti
Klooriheksidiinidihydrokloridi 5 mg, bentsokaiini 2 mg


Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja.
Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta Sinun tulee käyttää Toncils imeskelytabletteja huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.
- Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks.kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.


Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Toncils imeskelytabletit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Toncils imeskelytabletteja
3. Miten Toncils imeskelytabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Toncils imeskelytablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ TONCILS IMESKELYTABLETIT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN
Toncils imeskelytabletteja käytetään suun ja nielun desinfiointiin. Niiden vaikuttava aine klooriheksidiini on laajakirjoinen desinfektioaine, joka tehoaa useimpiin suussa esiintyviin mikrobilajeihin. Se tehoaa useisiin bakteereihin, hiivoihin, dermatofyytti-sieniin ja rasvaliukoisiin viruksiin. Klooriheksidiini ei tehoa bakteeri-itiöihin. Toinen vaikuttava aine bentsokaiini on paikallispuuduteaine, jonka vaikutus alkaa nopeasti ja kestää 5-15 minuuttia.
Toncils imeskelytableteilla ei ole tehoa streptokokin aiheuttamaan nielurisatulehdukseen.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT TONCILS IMESKELYTABLETTEJA

Älä käytä Toncils imeskelytabletteja
Jos olet allerginen (yliherkkä) klooriheksidiinille tai bentsokaiinille tai valmisteen sisältämille muille aineille.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden ja alkoholin kanssa ei tunneta.

Raskaus ja imetys
Lääkevalmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Toncils imeskelytabletit eivät heikennä ajokykyä tai koneiden käyttökykyä.

Tärkeää tietoa Toncils imeskelytablettien sisältämistä aineista
- Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen näiden lääkevalmisteiden ottamista.
- Nämä lääkevalmisteet sisältävät sorbitolia ja ksylitolia, joilla voi suurina annoksina olla laksatiivisia vaikutuksia.
- Nämä lääkevalmisteet sisältävät aspartaamia eli fenyylialaniinin lähteen. Aspartaami voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria.


3. MITEN TONCILS IMESKELYTABLETTEJA KÄYTETÄÄN
Aikuisten annos on 1 imeskelytabletti 4-8 kertaa vuorokaudessa. 7-15-vuotiaiden annos on
½ imeskelytablettia 4-8 kertaa vuorokaudessa. Alle 7-vuotiaille lääkärin ohjeen mukaan. Imeskelytabletin annetaan hitaasti liueta suussa.

Hampaiden pesun jälkeen suositellaan pidettäväksi 30 minuutin väli ennen Toncils imeskelytabletin ottamista. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Jos otat enemmän Toncils imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi:
Yliannostustapauksessa ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, lähimmän sairaalan ensiapuosastoon tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 09-471 977).


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikki lääkkeet, Toncils imeskelytabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Klooriheksidiini saattaa värjätä hampaita ja niiden silikaatti- tai yhdistelmämuovipaikkoja sekä kieltä, erityisesti pitkäaikaisessa käytössä. Väri kuitenkin häviää valmisteen käytön lopettamisen jälkeen. Hoidon alkuvaiheessa saattaa esiintyä ohimenevää makuaistimuksen häiriintymistä tai polttavaa tunnetta kielessä. Klooriheksidiinin on kuvattu aiheuttaneen allergisia ja yliherkkyysreaktioita, mutta ne ovat harvinaisia.
Bentsokaiinin on kuvattu aiheuttaneen paikallisia allergia- ja yliherkkyysreaktioita. Koko elimistöön liittyvät haittavaikutukset ovat harvinaisia. Methemoglobiinin esiintymistä veressä voi harvoin ilmetä, erityisesti lapsilla, joiden limakalvoilla on haavaumia.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.


5. TONCILS IMESKELYTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.
Käytettävä ennen pakkauksessa mainittua ”Käyt.viim.” päivämäärää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Toncils imeskelytabletit sisältävät
Vaikuttavat aineet ovat klooriheksidiinidihydrokloridi 5 mg ja bentsokaiini 2 mg.
Toncils imeskelytablettien yhteiset apuaineet ovat: Ksylitoli 580 mg (E 967), sorbitoli 100 mg (E 420), aspartaami 5 mg (E 951), mikrokiteinen selluloosa, makrogoli 6000, kopovidoni, karmelloosinatrium, raskas magnesiumoksidi, magnesiumstearaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.
Makuaineet Toncils: Anisöljy, levomentoli ja eukalyptusöljy.
Makuaineet Toncils Mustaherukka: Aromiaine, maltodekstriini, sakkaroosi 8mg, glyserolitriasetaaatti (E 1518), arabikumi (E 414), rasvahappojen mono- ja diglyseridien mono- ja diasetyyliviinihappoesterit (E 472e), propyleeniglykoli (E 1520), piidioksidi (E 551), trietyylisitraatti (E 1505) ja kasviöljy)
Makuaineet Toncils Sitruuna: Aromiaine, maltodekstriini, sakkaroosi 9 mg, arabikumi (E 414), rasvahappojen mono- ja diglyseridien mono- ja diasetyyliviinihappoesterit (E 472e), ja piidioksidi(E 551).
Toncils imeskelytabletit ovat laktoosittomia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Toncils imeskelytabletti: Luonnonvalkoinen, harmaapilkullinen, pyöreä, tasainen ja jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 15 mm.
Toncils Mustaherukka ja Toncils Sitruuna imeskelytabletit: Luonnonvalkoinen, harmaa- ja keltapilkullinen, pyöreä, tasainen ja jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 15 mm.

Pakkauskoko: 24 imeskelytablettia


Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna
Puh: 03-615 600
Fax: 03-618 3130


Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 13.11.2007