NeuroMax forte tabletti, kalvopäällysteinen
Pakkausseloste
Avaa tuoteseloste kokonaan

PAKKAUSSELOSTE

NeuroMax forte tabletti, kalvopäällysteinen

Tiamiinihydrokloridi
Pyridoksiinihydrokloridi
Syanokobalamiini

Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää NeuroMax forte tabletteja huolellisesti saadaksesi siitä parhaimman hyödyn.
- Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi
   haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä NeuroMax forte -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Ennen kuin käytät NeuroMax forte -tabletteja
3. Miten NeuroMax forte -tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. NeuroMax forte -tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ NEUROMAX FORTE -TABLETIT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

NeuroMax forte-tabletteja käytetään B-vitamiinien puutostilojen ehkäisyyn ja hoitoon.

B-vitamiineilla on moninaisia tärkeitä tehtäviä elimistön aineenvaihdunnassa. Ne toimivat koentsyymeinä tai entsyymien aktivaattoreina useissa reaktioissa, osallistuvat hapetus-pelkistysreaktioihin sekä vaikuttavat tumaan ja mitokondrioihin. B-vitamiinit ovat vesiliukoisia yhdisteitä, jotka eivät varastoidu elimistöön. Aikuisilla tiamiinin saantisuositus vuorokaudessa (ns. RDA-arvo) on 1,0-1,5 mg. Pyridoksiinin RDA-arvo on 1,5-2,1 mg ja syanokobalamiinin RDA-arvo on 3-4 mikrog.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT NEUROMAX FORTE -TABLETTEJA

Älä käytä NeuroMax forte tabletteja
-jos olet allerginen (yliherkkä) tiamiinihydrokloridille, pyridoksiinihydrokloridille, syanokobalamiinille tai NeuroMax forte tablettien jollekin muulle aineelle

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Käytettäessä suositeltua annosta NeuroMax forte tabletteja voidaan käyttää muiden lääkkeiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.
NeuroMax forte tabletilla ei ole tunnettuja riskejä käytöstä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
NeuroMax forte-tablettien ottaminen ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.


3. MITEN NEUROMAX FORTE -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Aikuisten annos on 1 tabletti päivässä. Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan. Tabletti otetaan runsaan nestemäärän kanssa. Noudata annostusohjetta. Ei jatkuvaan käyttöön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, NeuroMax forte tabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Suurten pyridoksiiniannosten pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa hermostollisia oireita, kuten puutumista, lihasheikkoutta, muistihäiriöitä ja kömpelyyttä. Jopa hermovaurioita on raportoitu. Jos edellä mainittuja oireita esiintyy, tulee NeuroMax forte -tablettien käyttö lopettaa. Muita haittavaikutuksia voivat olla ihottumat.
Suun kautta otettuna syanokobalamiinin ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia.
Suurten tiamiiniannosten käytössä on yksittäisissä tapauksissa kuvattu yliherkkyysreaktioita, kuten hikoilua, sydämen tiheälyöntisyyttä sekä ihon kutinaa.
Käytettäessä suositeltua annosta haittavaikutukset ovat harvinaisia. Jos haittavaikutuksia ilmenee, ota yhteys lääkäriin.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.


5. NEUROMAX FORTE -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 C.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä NeuroMax forte tabletit sisältää
-Vaikuttavat aineet ovat tiamiinihydrokloridi 100 mg, pyridoksiinihydrokloridi 200 mg ja syanokobalamiini 0,2 mg yhdessä tabletissa.
-Muut aineet ovat muunnettu ruokatärkkelys, trinatriumsitraatti (E331), sitruunahappo (E330), mikrokiteinen selluloosa, etyyliselluloosa, steariinihappo, kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.
-Päällysteen aineet ovat hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), polydekstroosi ja makrogoli 4000.

NeuroMax forte tabletit ovat laktoosittomia ja makeuttamattomia.

Lääkevalmisteen kuvaus
Kalvopäällysteinen tabletti.
Valkoinen tai hieman vaaleanpunertava, kupera tabletti, jossa jakouurre ja jonka halkaisija on 11 mm.

Pakkauskoot
30, 50 ja 100 tablettia

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500  Hämeenlinna
Puh.: (03) 615 600
Fax.: (03) 618 3130

Tämä seloste on tarkistettu 12.6.2014